Komplet liste over åbne, offentlige kurser

Priser og forudsætninger

  • Prisen fremgår af listen ovenfor for hvert kursus tilbydes til en Early-Bird pris er 10% lavere, når tilmelding er modtaget mere end en måned før kursusdato.
  • Kurserne inkluderer måltider, kursus materiale, certifikat for deltagelse, adgang til on-line ressourcer og gratis deltagelse i opfølgnings events i 2 år.
  • Tilmelding via email til info@Scrummaster.dk, faktura fremsendes senest 1 måned før kursets start, eller ved modtagelse af tilmelding.Betaling via kreditkort kan arrangeres på anfordring.
  • Betalingsfristen er netto 8 dage. Betaling skal være modtaget ved kursusstart.
  • Betingelser for afmelding: Tilmelding kan afmeldes indtil 1 måned før kurset uden gebyr. Ved afmelding imellem 1 måned og 2 uger før kursusstart betales 50% af  kursusafgift. Ved afmelding indenfor de sidste 2 uger før kursusstart er det fulde kursusgebyr skyldigt. Overførsel til et senere kursus kan aftales i tilfælde af uventede omstændigheder.
  • Kurserne tilbydes også som interne kurser afholdt på stedet for organisationer og firmaer. Normalt kræves et minimum på 10 deltagere. Hvis det har jeres interesse, så kontakt os venligst for uddybende diskussion, via email her… eller på telefon +45 6168 9118.