Vi uddanner folk i Scrum og andre principper baseret på Agile og Lean. Vores kurser i Agile Lean Leadership (ALL) samler det bedste fra disse principper og generaliserer og udvider dem, så de kan bruges i hele organisationen. Kursustilbuddene består på nuværende tidspunkt af seks et-dages kurser:

Se en liste over offentlige kurser her....

Kursusoversigt

Alle Cirkler i dette diagram repræsenterer et-dages kurser der kan kombineres efter det flow pilene viser. De gule kurser er alle Agile Lean Leadership kurser.

Agile Lean Leadership Introduction

En introduktion til baggrunden, tankegangen bag, principperne og strukturen fra Scrum, Kanban og generelle principper fra Agile og Lean. Kurset giver indsigt i begreber som konstant forbedring, empirisk proceskontrol, selvorganiserende teams, og det at tackle og skabe mening i komplekse miljøer. Kurset dækker desuden estimering og risikovurdering samt de grundlæggende principper i forhold til prioritering. 

Scrum Master

Dette kursus gennemgår principper og de praktiske aspekter ved Scrum Master rollen. Fokus er i dette kursus på det interne virke i Teamet eller Cirklen. Det handler om “Scrum Masteren”, “Team Masteren”, “Coachen”, “Vej-rydderen” eller som på engelsk “the Chief Operating Officer” - driftslederen. Denne person ser på de interne forhold i organisationen, menneskene, processerne og på adfærdsmønstrene. Fokus er på at optimere, fjerne forhindringer og konstant at lære.

Scrum Master Advanced

Denne udvidede Scrum Master træning er et tre-timers kursus, der uddyber og bygger ovenpå det originale Scrum Master kursus med relevante emner. Kursets formål er at ruste Scrum Mastere ydeligere til at håndtere de udfordringer og mangeartede opgaver der ligger i Scrum Master rollen. Kurset bygger ovenpå det originale Scrum Master kursus med udvidet teori, praksisreflektion og muligheder for diskussion og problemløsning.

Product Owner

Principperne bag og arbejdet, der ligger i rollen; fokus på kunden eller klienten som Teamet eller Cirklen betjener. Product Owner-rollen går også under andre navne: “Commanding Officer”, “Team Kaptajn” eller “CEO” - den administrerende direktør. Denne person har ansvaret for, at der skabes den bedst mulige værdi ud af indsatsen, og har altid blikket rettet udad. Han eller hun fokuserer på kunder, konkurrenter og samfundet som helhed og går målrettet efter at skabe så meget værdi som muligt, med de ressourcer der er tilgængelige (inklusiv tid).

Product Owner Advanced

Formålet  med dette kursus er at udruste Product Owners til at kunne navigere i komplekse problemstillinger og basere deres prioriteringer og beslutninger på den relevante viden der findes internt og fra kunder. Kurset giver både teoretisk indsigt i mange discipliner og hands-on øvelser i at visualisere, estimere og forstå interessenters reelle værdier. Kurset sætter deltagerne i stand til at bruge specifikke metoder og teknikker.

 Agile Lean Leadership Foundation

En dybdegående diskussion omkring det grundlæggende ALL mønster for at opbygge en organisation der er hurtig, pålidelig, modstandsdygtig og innovativ. Det handler om at facilitere positiv forandring. Vi ser på hele sammenhængen, også historisk. Hvad er ledelse i denne sammenhæng? Kendetegnene på og byggeklodserne til en agile organisation.

Målet er at udvikle en helt særlig kultur baseret på tillid, konstant forbedring, faglig stolthed, indefrakommende motivation og en anerkendelse af kompleksitet. Hvordan der skabes initiativer, der kan fremme denne kultur. 

 Agile Lean Leadership Executive

Dette er en kompakt introduktion til baggrunden bag og tankesættet indenfor Scrum, Agile og Lean samt de grundlæggende mønstrene fra ALL: i praksis er det en komprimeret version af kursus #1, #2 og #4. Her læres de forskellige teknikker til monitorering, estimering, risici-vurdering og basal prioritering. Der lægges desuden vægt på de grundlæggende mønstre, der er nødvendige for at opbygge en organisation, der er hurtig, pålidelig, modstandsdygtig og innovativ. Derudover er der fokus på, hvordan man bedst organiserer sig i forhold til at kunne håndtere kompleksitet, udvikle tillid, konstant forbedring, faglig stolthed og en øget indre motivation.

4 Practition

Dette kursus, gennemgår de mønstre, templates og metoder der kan bruges til at tage ALL i brug i det daglige arbejde og udvikling. Hvordan en organisation kan designes og skaleres på tværs af mange teams, projekter og initiativer. Beskrivelserne starter altid med periferien, med de reelle kunder og derefter arbejdes der ind mod service-teamene i midten. Kurset kommer desuden ind på hvordan arbejde delegeres,muligheder og udfordringer håndteres og eskaleres, samt hvordan kriser kan tackles i en agil organisation. Kurset dækker også praktiske anliggender som ansættelser, kontrakter og forskellige begrænsninger, der ikke kan ændres på (lovgivning f.eks.).

5 Teams Advanced

En introduktion til principperne bag Teams i ALL og det at være et Team-medlem. Teamet har de nødvendige færdigheder og kompetencer og skaber de konkrete løsninger? Kurset kommer med inspiration til, hvordan man bedst tilpasser sig til at arbejde i et Team eller i Cirkler. Hvad gør man på det personlige plan. Nogle arbejder helst alene i en ekspertfunktion, det bliver så til en slags en-mands Team. Kurset kommer desuden ind på, hvordan man deltager i arbejdet med konstant forbedring og som en del af en lærende organisation. Vigtigheden af at acceptere udfordringer og udvikle nye kompetenceområder; at arbejde for at fremme gennemsigtighed og gensidig respekt.

6 Specifications Advanced

Dette kursus handler om de specifikationer, der bruges af Teams til at udføre deres arbejde., Kurset går i dybden med praksisser, der kan tages i brug for at opnå en fælles forståelse i et team samt teknikker til at beskrive komplekse opgaver på en letforståelig måde. Målet er at kunne beskrive og skabe fælles forståelse for “Hvorfor” opgaven skal løses, “Hvad” der skal gøres, “Hvornår” det skal gøre og for “Hvem”, når der arbejdes på komplekse opgaver. Traditionelle specifikations-metoder er ikke tilstrækkelige; de skaber for mange misforståelser, hvilket fører til situationer, hvor arbejde må gøres om eller har utilsigtede bivirkninger. Der undervises i kommunikationsteknikker, user stories, state event tables, story maps, acceptanskriterier etc. Fokus er desuden på, hvordan møder og reviews bedst faciliteres og ledes.

Kursuspriser og betingelser

  • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede endags kurser fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 640, USD 800, NOK/SEK 6,500 eller DKK 4,800, når kurset registreres mere end en måned før kursusstart. Efterfølgende er priserne: EUR 720, USD 900, NOK/SEK 7,200 eller DKK 5,400.*
  • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede to-dages kurser fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 1,215, USD 1,500 eller DKK 9,000, når kurset registreres mere end en måned før kursusstart. Efterfølgende er prisen EUR 1,350, USD 1,650, NOK 15,900 eller DKK 10,000.
  • Alle priser er eksklusive dansk moms (VAT).
  • Kurserne inkluderer måltider, kursusmateriale, kursusbevis, adgang til online ressourcer og gratis deltagelse i opfølgningsevents de efterfølgende to år.
  • Deltagere kan vælge at tage en eksamen efter hvert endt kursus. Dette består af at aflevere en skriftlig opgave til vurdering og bedømmelse af instruktøren samt af en uafhængig instruktør. Kursisterne vil modtage kommentarer og en bestået/ikke-bestået angivelse, der gives ikke karakterer. Examinering koster EUR 160, USD 190, NOK/SEK 1.600 eller DKK 1.200.
  • Registrering via email på info@agileleanhouse.com, fakturaer sendes ud fra den organisation, der arrangerer kurserne. Betaling skal være modtaget inden kurset starter.
  • Afbestillingspolitik: Registrering kan afbestilles op til en måned før kursets opstart uden ekstra omkostninger. Afbestilling, der finder sted mellem en måned og to uger før kursets opstart faktureres med 50% af kursets pris. Afbestilling, der finder sted indenfor de sidste to uger inden kursets opstart, faktureres med fuld pris. Der kan forhandles overflytning til et senere kursus i tilfælde af uforudsete hændelser.
  • For at kunne tage del i gratis events beder vi venligst deltagere om at registrere sig via email på info@agileleanhouse.com. Registreringen kan afbestilles op til 24 timer før eventet. Efter dette vil et udeblivelsesgebyr på EUR 55, USD 65, NOK/SEK 550 eller DKK 400 blive faktureret.
  • Kurserne tilbydes også som interne, on-site kurser for organisationer og firmaer. Der er oftest et krav om minimum 10 deltagere. Hvis du er interesseret i dette kontakt os da venligst for yderligere information, via email her… eller find den rigtige kontaktperson her…

*Med undtagelse af Agile Lean Leadership Executive Kurset som fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 825, USD 1000, NOK/SEK 8,300 eller DKK 6,100 når kurset registreres mere end en måned før kursusstart. Efterfølgende er priserne: EUR 920, USD 1,100, NOK/SEK 9,300 eller DKK 6,800.*

Print Friendly, PDF & Email