Siden 2001 har Scrum fået stor udbredelse indenfor snart sagt alle former for projekter. I det videre perspektiv er dette flydt sammen med Agile og Lean til en stor strøm af nye måder for organisationer at organisere sig på for at være relevante i det 21. århundredes turbulente markeder og generelle forhold.

Vi har sammen med vore norske og svenske kollegaer, Geir Amsjø og Arne Åhlander og andre arbejdet på at generalisere de helt grundlæggende værdier og principper i Scrum og Agile, så de kan bruges som et mønster for en hel organisation. Der er meget værdi at hente ved at lære sig disse mønstre.

Vi kalder dette “Agile Lean Leadership” og vi holder gratis “appetizer” events fra tid til anden, der er lidt mad, men vi beder om tilmelding på info@ScrumMaster.dk, vi gennemgår hovedideerne:

  • Udfordringerne og de værdier, der kan opnås, den historiske baggrund.
  • Hvordan organisere udefra og ind, altid med fokus på kunderne.
  • Hvordan organisere teams, beslutningsgange og samspil – også med økonomidelen.
  • Hvad kan man gøre i praksis. Blandt andet vil vi gennemgå et case study om RiksTV i Norge, hvor vi har været med til at transformere organisationen.

Læs mere her…