Agile Lean Leadership forklaret på 60 sekunder

Agile Lean Leadership (ALL) er et forståelsesramme for, hvordan organisationer kan bygges på principper fra Agile og Lean. Det er en model, der beskriver, hvordan ideer fra Agile, Lean og Scrum kan skaleres ud i hele organisationen.

Organisationer der bruger ALL består af netværk af Teams (Cirkler) som erstatter det traditionelle hierarkiske kommando og kontrol struktur. Det er en organisk måde at organisere en virksomhed på ud fra en af grundpillerne i Lean: Værdikæden.

Værdikæden begynder ved Kunderne. Man skaber den bedst mulige forståelse af deres behov, og grupperer eller kategoriserer dem på en måde, så det giver mening, så de kan betjenes bedst muligt. Derefter følger de Cirkler som er i direkte kontakt med kunderne. Disse bliver sommetider refereret til som Agile Kunde Cirkler. Disse Cirkler fungerer stort set som Scrum Teams og deres tætte samarbejde med kunderne sikrer, at organisationen konstant får feedback og læring fra kunderne. Disse Cirkler er organisationens direkte kontaktflade med kunderne.

Oftest er der flere Cirkler involveret i Værdikæden. I midten findes de cirkler, der ikke er i direkte kontakt med kunderne. I stedet betjener de andre cirkler inden for deres organisation. De leverer komponenter til leverancer eller sørger for områder som regnskabsførelse, produktudvikling eller marketing. Ofte giver det også mening at inkludere Leverandør Cirkler i Værdikæden. All disse Cirkler har Manifester, som beskriver, hvem de er, og hvad de laver. Imellem dem er der Relationer, der beskriver, hvordan cirklerne kan delegere arbejde til hinanden. Flowet i værdikæden i organisationen består af disse delegeringer.

Fra tid til anden kan der opstå problemstillinger eller diskussioner, som ikke kan håndteres i tilstrækkelig grad i de enkelte Cirkler eller bilateralt mellem dem. Sådanne problemstillinger kan i stedet eskaleres til et sæt Resolution Circles, som består af folk fra de Primære Cirkler, der har forskellige ansvarsområder. I Cirklen for Taktisk Afklaring kan Teammedlemmer mødes at diskutere ting som afhængigheder eller forhindringer mellem Cirklerne. I Cirklen for Operationel Afklaring mødes Operations Owners (svarende til Scrum Masters i Scrum) for at løse problemstillinger omkring processer og i Cirklen for Strategisk Afklaring løser Strategy Owners prioriteringsproblemer og tager sig af den langsigtede planlægning, investeringer, fordeling af midler etc.

Hvis der er brug for at få håndteret fagspecifikke anliggender kan Sekundære Cirkler introduceres. Sådanne Cirkler bliver sommetider også kaldt “interessefælleskaber” eller “laug”. Disse Cirkler mødes så regelmæssigt, som der er behov for, for for at diskutere og tage beslutninger indenfor forskellige fagområder såsom marketing, QA eller produktarkitektur. 

Den sidste type Cirkel, der sommetider bruges, kaldes en Transient Cirkel. Sådan en Cirkel skabes, når der skal håndteres ting udover det sædvanlige. Det kan være større projekter eller håndtering af krisesituationer.

En Primær Cirkel

Cirkler kan på mange måde sammenlignes med klassiske Scrum Teams. Der er en Strategy Owner som prioriterer arbejdet og har ansvaret for investeringsafkastet. Der er et Team, som har færdighederne og ansvaret for at levere Cirklens produkter og servicer, og der er en Operations Owner, som har det operationelle ansvar for samarbejdet og for at der konstant læres. 

Der er desuden en grundlæggende rytme i arbejdet, iterationer som bliver Review’et i forhold til det arbejde, der er blevet færdiggjort og Retrospectives, der fokuserer på forbedringer i forhold til arbejdsprocessen. Sidst men ikke mindst, er der et sæt Artefakter (tavler eller it-værktøjer), der skaber gennemsigtighed og fungerer som samarbejdsværktøjer: Cirkel Manifest, Main Backlog, Taktisk Backlog og en Forbedringsliste. 

Værdier

Hele Agile Lean Leadership hviler på fire enkle værdier:

  • Formål – tydeligt og umagen værd
  • Bæredygtighed over hele linjen
  • Modstandsdygtighed i alt
  • Respekt for mennesker

 

Find mere information på agileleanhouse.com