Coaching

Vi tilbyder coaching til teams og virksomheder, der ønsker at implementere Agile Lean Leadership.

Vejledningen/coachingen indeholder disse delelementer:

  • Observation og samtale om nuværende drift, roller og procedurer
  • Diskussion om mulige Agile-Lean, teambaseret tilgange og strukturer
  • Rådgivning om implementering og alternative arbejdsformer
  • Løbende roll-out support
  • Valgfri implementering af softwareværktøjer (Agemba)

Specifikke overvejelser

Organisationsdesign

  • Interne og eksterne workflow strukturer designes og beskrives baseret på Team og Circle-konceptet. Hvor det er muligt, bør den bredere organisation involveres for at sikre generel enighed og accept.
  • Hvert Team formulerer sit eget Team eller Circle “Manifest”, der beskriver formål, sammensætning og kompetencer. Hvert interteam/cirkel-relation og begivenhed har også et dokumenteret og synligt manifest.
  • Adfærd og praksis for at sikre psykologisk sikkerhed i organisationen foreslås og diskuteres.

Team sammensætning

  • Hvordan man skaber et effektivt, selvorganiserende Team med de rette kompetencer og personlighedstyper.

Scrum Master eller Agile Coach-rollen.

  • Scrum Masteren eller Agile Coachen’s primære fokus er at skabe et arbejdsmiljø, der faciliterer fjernelse af forhindringer, muliggør læring og innovation og beskytter Teamets proces, så det kan holde sig til aftalte tidsplaner.

Kontakt os via info@AgileLeanHouse.com for en diskussion om, hvordan vi kan støtte op om jeres organization.

 

Kurt Nielsen Robert Fujdiar René Jon Figgé Anja Warich