Scrum processen

Når et Scrum projekt startes er der allerede et sæt ideer til hvad man ønsker at opnå, en vision er formuleret, en Product Owner er udnævnt og han har samlet alle ideer og ønsker i en liste, som vi kalder en Product Backlog. Så begynder vi: Product Owneren har gjort en prioriteret Product Backlog klar. Hvert Item eller emne har fået en forretningsmæssig værdi (Business value) og et estimat på, hvor stor opgaven er. Product Owneren og Teamet sætter sig sammen og vurderer på hvor mange af emnerne fra toppen af Backloggen, der kan nås i det næste Sprint. Hvor langt er Sprintet? Hvor mange teammedlemmer har? Er der nogen på ferie? Osv. Teamet committer sig på at levere disse udvalgte emner. Dette kaldes Sprint Planning 1. Dernæst brydes punkterne ned i arbejdsopgaver af Teamet. Hver arbejdsopgave skal gerne kunne løses på en dag. Dette kaldes Sprint Planning 2. Den resultaterende liste af arbejdopgaver kalder vi en “Sprint Backlog” eller et taskboard. Så går Sprintet igang Teamet udfører sine opgaver uden at nogen blander sig. Hver dag mødes Teamet kort ca 15 minutter (det kaldes Daily Scrum). Hvert teammedlem svarer på tre spørgsmål efter tur:

  • Hvad har jeg gjort færdig siden sidst?
  • Hvad gør jeg færdig til i morgen?
  • Er der noget, der forhindrer mig i at arbejde optimalt? Er der nogen sten på vejen?

Samme tid og sted hver dag, det tager kun 10-15 minutter. Mødet er offentligt, alle er velkomne, men kun Teamet og Scrum Masteren taler Scrum Masteren noterer eventuelle sten på vejen ned og rapporterer også på Scrum mødet om hvilke sten, han har fået fjernet, og hvad han vil arbejde med den næste dag. Alle Teammedlemmer går tilbage til deres arbejdsopgaver fra Sprint backloggen, som de jo selv fordeler imellem sig. Scrum Masteren går ud i resten af organisationen og verden omkring og fjerner sten på Teamets vej. Ved Sprintets afslutning præsenterer Teamet de færdige emner på et møde, som kaldes Sprint Review. Product Owner er selvfølgelig tilstede og godkender leverancerne, dvs. emnerne fra Backloggen. Teamet præsenterer kun færdige emner, hvilket vil sige, at de skal også være afprøvede og testede. Alle andre interessenter er hjerteligt velkomne. Alle der interesserer sig for det, der bliver lavet, bør være tilstede her. Det man ser her, er det man kan regne med at have. Emnerene diskuteres, andre har måske kommentater eller får nye ideer, forslag til forbedringer osv. Alle mentale ressourcer er sat ind på netop et punkt. Nye input sættes på backloggen. Derefter går Teamet ind for sig selv sammen med Scrum Masteren og debriefer, hvordan gik dette Sprint?

  • Facts på bordet, en tidslinie, hvad skete der?
  • Hvad gik godt i dette Sprint?
  • Hvad kan forbedres? Hvem kan gøre noget ved det? Teamet (evt. skal det så på backloggen), eller organisationen (så skal Scrummasteren se om han kan få det gennemført)

Teamet vælger nogle få ting, de mest væsentlige, at tage fat på. Dette mødes kaldes Retrospective. Her bliver sløjfen lukket og vi får gang i vores konstante forbedringsprocess. Product Owneren har haft travlt med at få Backloggen justeret på plads med nye input fra Sprint Review og måske også fra Retrospective. Product Owneren har arbejdet under Sprintet med de næste emner, der kan være relevante. Der skal sættes forretningsværdi på og ikke mindst sættes et estimat på omkostningen på. Teamet har været på banen her, dem, der skal udføre opgaven, kan give det bedste bud. Det kan være nødvendigt med et decideret estimeringsmøde undervejs i Sprintet. Vi er så klar til at begynde det næste Sprint med et nyt Sprint Planning 1 møde.