On-line opfølgning, webinarer

Vi har gratis, periodiske opfølgningsseminarer for deltagere på vore kurser. Formatet af disse er en kort præsentation (ca 20 min) af et specifikt og/eller nyt emne, derefter er der mulighed for at stille spørgsmål og deltage i diskussionen (ca 30 min).

Det næste finder sted den 10. januar 2019 kl 15:00 via Google Hangout. I starten vil vi tilbyde et sådant webinar hver måned.

Det næste emne vi tager op, er impact estimation, hvordan komme i gang med at vurdere “impact”, virkningen af forskellige forslag til løsninger? Hvordan bruge dette med brugere og stakeholdere.

Meld til via email på info@agileleanhouse.com og få tilsendt et link, så I kan deltage. Spørgsmål kan også sendes til denne adresse før webinaret.

— Kurt Nielsen