Planer og Planlægning

Nogen har måske hørt udtrykket, “The plan is nothing, planning is everything”. Citatet er ofte tillagt Eisenhower, hvad, han egentlig sagde, var:

Citat: In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.
Hvem: Dwight D. Eisenhower (1890–1969), U.S. general, Republican politician, president. Quoted by Richard Nixon in “Krushchev,” Six Crises (1962).
Scrum og Agile bliver ofte beskyldt for at være udisciplineret og ikke lægge nok vægt på eller respektere planer. Det er ikke rigtigt, vi har bare en realistisk opfattelse af planer.

En plan er ikke en slags projektmæssig Koran, et helligskrift, der er kommet ned fra himlen og skal adlydes blindt. En plan er et udtryk for en forventning om et forløb ud fra nogle forudsætninger.

Nogle gange ændrer forudsætningerne sig, eller vi bliver klogere, så ændrer vi vores reaktion på omgivelserne og forløbet ændrer.

Planlægningen er utrolig vigtig, for den har opbygget vores forståelse af den virkelighed, der omgiver os. Hvis vi ikke har udført nogen planlægning, er der stor sandsynlighed for, at vi enten ikke erkender en ændring i forudsætningerne eller ikke er i stand til at reagere rationelt på dem.

Så da Eisenhower landede på strandene i Normandiet, holdt hans plan ikke, men hans planlægning gjorde, at der var opbygget viden nok til at reagere fornuftigt på de ændrede forudsætninger.