Product Owner Advanced

Dette Udvidede Product Owner kursus bestående af tre timers undervisning og øvelser bygger ovenpå det originale Product Owner kursus med udvidet teori og praktiske øvelser i visualisering, estimering og værdigenerering. Det er et fokuseret kurus med Produkt Ownerens verden for øje: markedsværdi og kundebehov er centrum samt redskaberne til at kunne facilitere estimering og foretage velfunderede, strategiske beslutninger.  

Målet med det Udvidede Product Owner kursus er at ruste Product Ownere til lettere at kunne navigere i komplekse scenarier og basere deres beslutninger på information, der reelt afspejler den samlede viden i organisationen sammenflettet med kundernes behov. 

Kurset vil byde på en oplæring i flere specifikke metoder og teknikker, som deltagerne kan bruge umiddelbart efter i deres egne organisationer. Hovedemnerne er:

  • At høste og finkæmme efter Product Backlog Items; kravspecifikationer og acceptkriterier i dialog med interessenter.
  • Raffinering, tydeliggørelse, nedbrydning og visualisering af Product Backlog Iteams.
  • Prioritering af Product Backlog Items gennem vurderinger af værdi, omkostninger, forsinkelsesomkostninger, afhængigheder og mere.

Kursus indhold:

  • Metoder til at skabe dialog og samarbejde med Interesenter og finde ud af hvad de ved og gerne vil have. 

  • Metoder til at nedbryde epics og dermed forberede store produktleverancer til at kunne indgå i workflows. Der vil desuden blive gennemgået forskellige måder at opstille og afbillede en Backlog for at fremhæve forskellige perspektiver på samme projekt.
  • Værdiestimering og Risikovurdering – redskaber og fokus på hvordan forskellige former for usikkerheder kan gøres synligt og håndterbart. 
  • Estimering af Virkning og Resultat – kurset formidler en dyb forståelse for, hvordan forskellige strategier direkte påvirker de resultater der skabes og giver indblik i hvordan effekten af disse strategier kan estimeres. 
  • Kursister bliver givet et langtidsperspektiv på Ejerskabsomkostninger og strategier for, hvordan dette kan inkorporeres i andre estimeringer.
  • Hvordan Forsinkelsesomkostninger kan gøres synlige og hvordan risikoen for Tab af Muligheder kan integreres i prioriteringsbeslutninger. 

Kom og tag del i det Udvidede Product Owner kursus og bliv skarpere på visualisering, estimering og prioritering, så du i sidste ende kan hjælpe dit Team med at skabe mere værdi!

Pris: DKK 2000/€ 270 (ekskl. moms) inklusiv kursusmaterialer.


Tilmelding til dette kursus eller andre enten på tlf  (+45) 27 83 61 90 eller via info@agileleanhouse.com

Vores kursuskatalog findes her. Se en uddybelse af priser og betingelser her.