Scrum på 60 sekunder

Scrum er et rammeværk til at få mest muligt værdi ud af komplekse opgaver – og engagerede medarbejdere oven i købet. Scrum gået sin sejrsgang i alle typer projekter og produktudvikling.

 • En Product Owner skaber en vision og planlægger hvad der skal opnås, det resulterer i en ordnet liste af krav, kvaliteter og ønsker, den kaldes en Product Backlog. Hvert punkt på denne liste kaldes et Product Backlog Item. Løsningerne skabes af et lille tværfunktionelt og selvorganiserende Team.
 • Teamet og Product Owneren mødes til Sprint Planning , hvor de samarbejder om at finde det bedste sæt af Items, som de er overbeviste om at de kan nå i det kommende Sprint af max 4 ugers varighed.
 • Et Team bestående af 3 til 9 personer afgiver det kommitment at kunne nå dette Sprint Goal og udfører arbejdet.
 • Hver dag i Sprintet holder Teamet og Scrum Masteren Daily Scrum (det varer max 15 minutter) og synkroniserer. Hver person besvarer tre spørgsmål:
  • Hvad har jeg udrettet, som bringer os tættere på Sprint målet, siden sidst?
  • Hvad forventer jeg at udrette til næste gang?
  • Er der nogle forhindringer (Impediments), der begrænser min fremdrift?
 • I løbet af Sprintet, samarbejder Teamet  med Product Owner’en om at forberede og raffinere de Items, der er i toppen af Product Backloggen, så de er klar til at blive trukket ind i fremtidige Sprints. Dette kaldes Product Backlog Refinement.
 • Ved afslutningen af et Sprint afholdes der et  Sprint Review, hvor de ting, der er blevet gjort færdige i Sprintet bliver præsenteret for Stakeholders, så de er orienteret og kan komme med feedback for at få det bedst mulige resultat. Denne feedback bliver afspejlet i Product Backloggen.
 • Scrum Masteren faciliterer dernæst et Sprint Retrospective hvor hele Scrum Teamet (Whole Scrum Team) reflekterer over det netop afsluttede Sprint og forsøger at komme op med forbedringer til processen, værktøjerne og samarbejdet.
 • Hvert Sprint resulterer i et sæt af færdige Product Backlog Items, de er helt færdige i overensstemmelse med de aftalte kriterier (Done Criteria), de kan derfor umiddelbart tages i brug, hvis Product Owner’en beslutter det. Dette kaldes et Product Increment.
 • Team’et gentager Sprint cyklus’en indtil Product Owneren beslutter, at de ønskede forretningsmæssige mål er tilstrækkeligt opfyldt indenfor de ressourcer, der er til rådighed, og resultatet tages i anvendelse eller leveres.
 • Scrum Master’en er en “servant leader”, som faciliterer samarbejdet, har ansvar for processen og for at komme i en tilstand af konstant forbedring. Scrum Master’en beskytter og vejleder Team’et og Product Owner’en.