I Scrum benytter vi flere typer af møder:

  • Estimation Meeting
  • Sprint Planning
  • Daily Scrum Meeting
  • Sprint Review Meeting

1. Estimation Meeting

Product Owner, Scrum Master og Teamet arbejder sammen om at lave et estimate for hele Product Backlog’en – således at man har noget at arbejde med med hensyn til Sprint planlægning.

2. Sprint Planning

Reelt kan man tale om to typer af Sprint Planning:

Sprint Planning1: Teamet og Product Owner definerer Sprint målsætninger og Selected Product Backlog baseret på omkostningsestimatet.

Sprint Planning2: Teamet arbejder med Selected Product Backlog, hvor de tilføjer tasks til de enkelte Backlog Items. Omfanget af hver enkelt task bør ikke overskride en enkelt dag.

3. Daily Scrum Meeting

Hjælper Teamet til organisere sig selv. Det er synkroniseringsmøde mellem alle teammedlemmer. Det foregår hver dag på samme tid og samme sted. Mødet er tidsbegrænset til 15 minutter.

4. Sprint Review Meeting

Status over projektet er kontrolleret via en gennemgang af arbejdets funktionalitet. Product Owner afgør om den leverede funktionalitet lever op til Sprint målsætningerne.