Det er helt enkelt, der er kun tre roller i Scrum:

Product Owneren

 • Product Owneren er ansvarlig for visionen, for at der kommer værdi ud af investeringen.
 • Product Backloggen er hans, alle kan sætte noget på den, men kun Product Owner tildeler forretningsværdi og ændrer rækkefølge, Teamet estimerer omkostningerne.
 • Product Owneren er ansvarlig for altid at have en opdateret og prioriteret Product Backlog.
 • Product Owner er ansvarlig for at forklare, uddybe og besvare spørgmål om emner på Product Backloggen.

Teamet

 • Teamet er  på fem til ni medlemmer, sammensat så de har de nødvendige kvalifikationer til at løse de opgaver, der er på Product Backloggen.
 • Teamets ansvar er at løse opgaverne, levere færdige emner og comitte til realistiske Sprints.
 • Det er temaets ansvar at estimere emner på Product Backloggen realistisk.
 • Teamet rapporterer dagligt til hinanden (og dermed til resten af organisationen) om fremdriften i Sprintet.
 • Teamet skal være villig til at tage ansvar.

Scrum Masteren

 • Scrum Masteren er en ildsjæl, en hund efter resultater opnået igennem mennesker. Han støtter både Teamet og Product Owneren.
 • Scrum Masteren har ansvaret for Scrum processen, han sørger for at møderne bliver holdt og for at spillereglerne bliver holdt.
 • Scrum Masteren har ansvaret for synligheden og åbenheden i processen.
 • Scrum Masteren har ansvaret for at Teamet kommer ind i en cyklus af konstant forbedring.