Rollerne

Det er helt enkelt, der er kun tre roller i Scrum:

Product Owneren

Product Owneren har ansvaret for, at der kommer det bedst mulige resultat ud af projektet. Han har derfor fokus på den værdi, der skabes. For hver PBI estimeres denne værdi (Business Value). Han har også ansvaret for investeringsafkastet (Return on Investment) dvs. i hvilken rækkefølge PBI’er skal leveres, så der skabes værdi tidligt i forløbet og totalt set det bedste, der kan opnås.

Product Owneren har ansvaret for at forstå kundens og brugernes domæner og tager også ansvar for at forklare og facilitere dette domænekendskab til Teamet, der arbejder på leverancerne. Han finder desuden ofte de rette mennesker uden for Teamet, som de kan tale med for at opnå en fælles forståelse. Teamet har kun én person, de skal gå til med spørgsmål om, hvad der skal skabes i produktet og hvornår – og det er Product Owneren. 

Product Owneren opererer inden for det strategiske område og navigerer især meget opmærksomt i området med komplekse og komplicerede PBI’er, og han planlægger de taktiske Sprints sammen med Teamet. Product Owneren arbejder ustandseligt med Product Backloggen, forbedrer beskrivelser og acceptanskriterier, indsamler nye idéer, lytter til signaler fra brugere, re-prioriterer osv.

Teamet

Et lille Team (3-9 personer, i Scrum Guiden kaldes disse “developers”) tager ansvar for at udføre arbejdet i projektet. Teamet er selvorganiserende, tværfunktionelt og har ideelt set alle de nødvendige færdigheder og kompetencer, der er brug for, for at producere de ting, der er beskrevet i Product Backloggen.

Der bør helst ikke være afhængigheder til nogen eller noget uden for teamet, og i den ideelle verden har Teamet ikke andre arbejdsopgaver end de, der fremgår af Product Backloggen. De arbejder i Teamet fuld tid og allerhelst i samme rum eller i hvert fald samme bygning.

Teamet har autoriteten til at finde den rigtige taktiske løsning på, hvordan PBI’erne skal fremstilles, konstrueres eller løses. De har den nødvendige autoritet og ressourcerne til at tage dette ansvar. Teamet vælger i dialog med – og baseret på Product Ownerens prioritering – det sæt Items, de kan forpligte sig på i det kommende Sprint. Derefter blander ingen sig principielt i Teamets arbejde i Sprintet, men Teamet har lov og pligt til at søge hjælp under Sprintet. De har også pligt til at sørge for synlighed af deres fremdrift og de forhindringer, de støder på undervejs.

Teamet arbejder sammen med Product Owneren på at forstå PBI’erne på bedste vis og  finde de rigtige acceptanskriterier for, hvad der skal til for at de er færdige. Teamet estimerer arbejdsmængden for hvert Product Backlog Item. Teamet hjælper også Product Owneren med at bryde PBI’erne ned i passende, håndterbare størrelser, der kan løses inden for et Sprint.

Scrum Masteren

Der er lige præcis én person, der tager ansvaret for at alle følger Scrum principperne, og han eller hun kaldes Scrum Masteren. Han er også ansvarlig for at implementere forbedringer og for at fjerne forhindringer for både Teamet og Product Owneren. Han er slet ikke den gængse projektleder eller værkfører, der deler arbejdsopgaver ud; i stedet er han en tjenende leder (Servant Leader), der forbedrer arbejdets kvalitet ved at fjerne forhindringer for Teamet.

Scrum Masteren er fokuseret på at være med til at skabe en kultur af konstant forbedring, så han er nødt til at være dybt overbevist om værdien af Scrum. Han arbejder også ofte med den omgivende organisation og forklarer, hvorfor og hvordan Scrum bruges, og hvad værdien for alle er.

Scrum Masteren skaber værdi i projektet ved altid at observere og lytte efter svage signaler, der enten indikerer muligheder eller potentiel fare. Han er på en måde den, der er mest udsat for det komplekse domæne, da han lever og ånder i det og sørger for at hele Scrum Teamet ikke glider over i en misforstået opfattelse af at forenkle ting, der egentlig er mere komplekse. Han forsøger at skabe plads i Sprintet – i tid og rum – så Teamet kan koncentrere sig, finde og skabe løsninger og komme i flow. Dette gøres delvist ved at beskytte Teamet fra konstante ændringer og afbrydelser fra omgivelserne.

Scrum Masteren er som træneren for et elite sportshold, dirigenten for et orkester eller fårehunden, der beskytter Teamet. Han tjener altid Teamet og Product Owneren.

Lær mere på et at vores Scrum Master aller Scrum Product Owner kurser

KURSER