Scrum er en arbejdsmåde der vinder stor popularitet i disse år. Det er en måde at organisere projekter og andre tiltag på, så man får mest mulig ud af sin indsats. Hvis ledelsen adopterer de samme principper, så kan man få det strategiske og taktiske niveau i en organisation til at hænge sammen på en helt ny måde. Organisationen får fokus på kundens behov på en ny måde og søger konstant forbedring, ja over tid udvikles der en kultur der understøtter dette.

Vi introducerer nu Scrum for Ledelsen via effektive korte workshops.

  • Scrum er en måde at angribe arbejde på, taktisk, men også strategisk, så resultaterne forbedres! Vi deler meget tankegods med hele Lean bølgen, men har en speciel fokus på de strategiske og ledelsesmæssige aspekter.
  • Scrum hjælper med at håndtere forandringer, usikkerheder og skiftende krav – også strategisk.
  • Scrum hjælper ledelsen med at få mest muligt ud af dens indsats – med at træffe de bedste valg.
  • Scrum hjælper alle med at komme i en tilstand, hvor konstant forbedring er omdrejningspunktet.
  • Vi gennemgår, hvordan estimering og planlægning kan gøres bedre med større træfsikkerhed til følge.

På vej ud af den finansielle krise står ledelsen af virksomheder og organisationer med et øget pres på at få mest muligt ud af de få ressourcer, der er. Det er nu ikke længere noget, der bare foregår inde i et projekt, men ledelsen er strategisk involveret på topniveau.

Lean beskæftiger sig meget med “hvordan” vi gør ting effektivt. Scrum handler ligeså meget om, “hvad” vi vælger at bruge vores ressourcer på og “hvorfor”. Steve Denning skriver i sin bog “Radical Management” at denne arbejdsmåde kombinerer “Accelereret innovation kombineret med disciplin i udførelsen”, noget han ikke havde set før.

Interesseret? Vi holder korte firma-workshops for mennesker i organisationer, der er involveret i strategiske beslutninger. 4 timer en eftermiddag, en aften eller i en weekend, koster kun DKK 6.000 eksl. moms. Vi går principperne igennem, forklarer hvorfor det strategiske arbejde er vigtigt og hvordan man kan komme igang og få resultater, og ikke mindst hvorfor topledelsen bør være interesseret og involveret. Vi tager udgangspunkt i den enkelte organisations udfordringer.

Kontakt Kurt Nielsen telefon +45 6168 9118 eller info@scrummaster.dk .KurtScrum