Steve Dennings nye bog

Steve Dennings nye bog

Stephen Dennings ny bog, The Leader’s Guide to Radical Management tager fat i nogle af de vigtigste principper i Lean, Agile og Scrum og kombinerer dem i en højst meningsfyldt syntese for ledelse i det 21. århundrede. Han beskriver 7 grundprincipper så som kundedrevne iterationer, selvorganiserende teams og gennemført synlighed, disse fremstår fra for eksempel Scrum og er fundamnetet for hans tænkning opmkring arbejde.

Formålet med bogen er at få læseren til at skifte fokus fra selve processen to kunden, processen er kun et middel til at nå et mål. Set på den måde bliver fokus “at begejstre kunden”, det skaber en hær af folk, der promoter produkter og dermed vækst. Igennem konstnat innovation og forbedring kan organisationen levere ny værdi til kunden i hver iteration.

På grund af den omsiggribende kompleksitet i verden omkring os, er virksomheder nødt til at skabe et miljø som er åbent og parat til at reagere hurtigt på ændringer. Lederens rolle bliver at udruste teams til at handle. Konstant forbedring er ikke kun ledderens ansvar, men det udførende team er selv den vigtigste bidragyder til denne process.

Når en virksomhed ledes ledes med “Radikal ledelse”, så er formålet ikke længere at producere varer eller services men at begejstre og tjene kunden.

En uddybende artikel kan downloades her