Scrum er en metode til at få mest muligt ud af komplekse projekter – og få engagerede deltagere. Siden 2001 har Scrum gået sin sejrsgang i alle typer projekter og produktudvikling. Deltag i et inspirerende “Scrum Master by ALL” eller “Product Owner by ALL” kursus.

Scrum — Udfordringen

I dagens Danmark plages vi af udfordringen ved at holde os konkurrencedygtige i den globale konkurrence og få tilstrækkelig værdi ud af investeringer i initiativer og projekter. Vi indfører reformer, effektiviseringsrunder, centralise­ring og outsourcing. I bedste fald har det skabt arbejde til mange eksterne konsulenter, men oftest har resultatet været faldende og dyrere service og tab af kernekompetencer.

Siden 1940’erne har man vidst, at der var en bedre vej end den klassiske topstyrede plandrift. W. Edwards Deming hjalp Japan med at komme op igen efter 2. verdenskrig. Vi lærte princippet at kende i Vesten som “Lean”, men oftest har vi kun hørt det som en ren effektiviseringsøvelse og har glemt anden halvdel: “Respekt for mennesket, lad det være stolt af sit arbejde!”. Scrum er en “Lean” metode for projekter.

Scrum — Løsningen

Scrum er en måde at arbejde med komplekse initiativer, projekter og opgaver. Der sikres konstant og optimal fokus på at opnå de værdier, der var formålet med projektet. Det er ikke bare et spørgsmål om at brænde kalorier, tid og penge af.

Med Scrum bliver mål, fremdrift og forhindringer meget synlige og er altid fuldt opdaterede. Scrum teamet har både mulighed for, og mandat til at gribe ind og sikre den rigtige vej frem. Ledelsen får et uovertruffent sandfærdigt overblik og kan langt bedre hjælpe til og langtidsplanlægge bedre.

Der er en konstant fokus på at lære undervejs, prioritering ud fra den seneste viden og fokus på at gøre tingene bedre, derfor bliver arbejdet mere spændende og udfordrende, og sandsynligheden for innovation forøges betydeligt.

改Scrum — Fakta

 • Scrum blev formuleret af Ken Schwaber og Jeff Sutherland i 90’erne som en reaktion på de mange IT projekter, der kørte af sporet. De var inspirerede af empirisk process kontrol og japanske tanker om iterativ, tilgang til hurtig udvikling af produkter, baseret på tværfaglige teams.
 • Det oprindelige grundlag blev lagt af W. Edwards Deming under og efter 2. verdenskrig og senere i Japan.
 • I Scrum arbejder man i faste tidsintervaller eller iterationer kaldet “Sprints”, de varer to, tre eller fire uger. Før hvert Sprint planlægges, hvad, der nu er det bedste, man kan gøre; hvad der skaber mest værdi. Efter hvert Sprint præsenteres resultatet for interessenterne, og der høstes feed-back, før kursen for det næste Sprint udstikkes.
 • I Scrum arbejder man med faste, letforståelige roller, så alle ved, hvad der forventes af dem:
  • Product Owneren har visionen og forstår hvad, der skaber værdi, interessenternes behov, og prioriterer Sprint efter Sprint, så mest mulig værdi høstes.
  • Et lille selvorganiserende, tværfagligt Team finder løsninger og løser opgaverne, Sprint efter Sprint.
  • En Scrum Master er dirigenten og træneren, en “servant-leader”, der sørger for samspillet, processen og for at fjerne forhindringer for de andre.
 • I Scrum holder man en række faste møder for at holde fast i processen, gradvist forstå interessenternes reelle behov, planlægge løsninger og få feed-back. Specielt holder Teamet et såkaldt “Retrospective”, hvor de evaluerer det gennemførte arbejde og forsøger at finde forbedringer og forenklinger – hele tiden (“Kaizen” på japansk).
 • I Scrum arbejder man konstant på at synliggøre mål og værdier, fremdrift og status, men sandelig også forhindringer, der kan true skabelsen af værdi i forløbet. En række tavler eller systemer anvendes til dette. Transparens og synlighed er helt centralt i Scrum.