Med kurset “Scrum for Teams” tilbyder vi en dag med de grundlæggende principper i Scrum. Deltagerne får en grundig og fyldestgørende indførelse i Scrum.ScrumForTeams

Vi gennemgår baggrunden for at bruge Scrum. Hvor kommer Scrum fra, hvad får man ud af at arbejde på denne måde. Vi gennemgår princippet om at arbejde i iterationer (sprints), rollerne og ansvarsfordelingen, de forskellige møder, der styrer processen og endelig, hvordan man øger synligheden så alle kan vide, hvor vi er.

Det er koncentreret undervisning, krydret med øvelser der synliggør principperne og tankegangen i Scrum.

“Scrum for Teams” giver hele Teams den grundlæggende introduktion til Scrum og lærer dem at bidrage til en backlog og det at arbejde i teams. Det er måske ikke altid nødvendigt at alle bliver certificerede Scrum Mastere eller Product Ownere. Men det er vigtigt, at alle der skal benytte Scrum forstår de grundlæggende principper og termer.

Når man indfører nye metoder, skal alle der benytter dem have dem brændt fast på nethinden og der skal støttes op om dem gennem hele organisationen, derfor kan rigtig mange have et stort udbytte af at få et “Scrum for Teams” kursusforløb.

Agenda for et “Scrum for Teams” kursus:

Introduktion, opvarming, “tuning in” 09:00 – 09:15
En øvelse i konstant forbedring 09:15 – 10:15
Kompleksitet, hvorfor Scrum 10:15 – 10:30
— Pause
Et Scrum eventyr 10:45 – 11:30
Scrum flowet og synliggørelse 11:30 – 12:00
— Frokost
Heartbeat retrospectives 12:45 – 13:30
Scrum roller, ansvar og møderne 13:30 – 15:00
— Kaffepause
Planlægning og estimering 15:15 – 16:00
En øvelse i estimering 16:00 – 16:30
Reflektion, spørgsmål, afrunding 16:30 – …
“Scrum for Teams” afholdes både som intern kursus for firmaer eller organisationer, og som åbne kurser. Hold øje med vores kursuskalender, eller kontakt os.

Vi bruger Scrum i selve forløbet med at indføre Scrum effektivt. Kontakt os for en nærmere snak på info@scrummaster.dk eller +45 6168 9118.